[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Sau khi tiếp thị, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng thông qua các hình thức: bán trực tiếp, bán qua điện thoại, tham dự hội thảo/chiến dịch... thông thường nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục các hoạt động sau để thực hiện công tác bán hàng của mình như:
Tuy nhiên, để bán được hàng không phải lúc nào nhân viên kinh doanh cũng phải thực hiện toàn bộ các hoạt động trên. Nhân viên kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình huống kinh doanh phát để lựa chọn các hoạt động phù hợp


Xem thêm