[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Báo cáo

Báo cáo

Câu hỏi 1: Tại sao khi xuất khẩu báo cáo ra excel bị mất định dạng, không có bảng biểu?

Nguyên nhân: Do khi xuất khẩu, đang lựa chọn chỉ xuất khẩu dữ liệu, không xuất định dạng, bảng biểu.

Giải pháp: Khi xuất khẩu báo cáo ra Excel, tại màn hình Tùy chỉnh xuất khẩu: bỏ tích nút "Chỉ xuất khẩu dữ liệu Excel\Đồng ý.

Câu hỏi 2: Làm thế nào thay đổi thông tin tên đơn vị và địa chỉ trên các chứng từ, báo cáo in ra thì làm thế nào?

Giải pháp: 
Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức\đặt chuột vào cơ cấu tổ chức cấp cao nhất (công ty hoặc tổng công ty)\tích nút Sửa trên thanh công cụ\tích sang tab thứ 3 có tên "Thông tin in lên báo cáo, chứng từ": nhập giá trị cần nhập tại dòng "Tên đơn vị" và "Địa chỉ". Sau đó có thể in lại báo cáo, chứng từ sẽ hiển thị theo thông tin mới.

Câu hỏi 3: Tại sao Báo cáo chi tiết nguồn lực lên số liệu nhân viên không đúng

Cách lấy số liệu: Báo cáo chi tiết nguồn lực liệt kê những nhân viên Đã và đang làm việc trong năm chọn in. Điều kiện là nhân viên phải có Ngày thử việc hoặc Ngày chính thức và không có Ngày nghỉ việc hoặc nếu có thì ngày nghỉ việc thuộc năm chọn in

Nguyên nhân thường gặp:
trên dữ liệu của KH do có nhiều nhân viên không có cả 2 ngày Ngày thử việc, Ngày chính thức hoặc Nghỉ việc đã lâu nhưng không có ngày nghỉ việc nên số liệu không chính xác

Khắc phục: Vào ứng dụng Nhân sự bằng HR cao nhất, vào Quản lý\Hồ sơ: tìm đến nhân viên không lên báo cáo, khai báo Quá trình công tác đảm bảo là Đang làm việc và thời gian làm việc có liên quan tới thời gian in báo cáo hoặc đảm bảo đủ điều kiện lấy lên báo cáo


Xem thêm