[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Báo cáo thống kê về tiến độ và chất lượng công việc

Báo cáo thống kê về tiến độ và chất lượng công việc

Cuối mỗi tuần/tháng/quý người quản lý thường có nhu cầu thống kê lại số công việc đã giao cho nhân viên cấp dưới thực hiện, số công thực hiện cũng như kết quả đánh giá công việc đối với từng nhân viên. Ngoài ra nhân viên được giao việc cũng muốn xem lại kết quả công việc đã được đánh giá như thế nào để rút kinh nghiệm thực hiện công việc tốt hơn.
Tab Báo cáo trên ứng dụng của hệ thống quản lý công việc cho phép xem được các báo cáo sau:
1. Báo cáo phân tích tiến độ và chất lượng công việc: Là báo cáo cho phép thống kê được số lượng công việc đã được người giao việc đánh giá về tiến độ và chất lượng.

1. Nếu muốn thống kê báo cáo cho tất cả các công việc mà tôi đã giao hoặc đã nhận thì cần phải bỏ trống giá trị phần Người thực hiện/Người giao việc và Loại công việc.
       2.
Nếu chưa có công việc được đánh giá thì chỉ xuất hiện biểu đồ Việc chưa hoàn thành.
2. Báo cáo phân tích tiến độ và chất lượng công việc theo người giao/người thực hiện: Là báo cáo thống kê chất lượng hoàn thành công việc theo tiến độ % và trạng thái nghiệm thu của những nhân viên thuộc quyền quản lý của cá nhân.

3. Báo cáo phân tích công thực hiện theo Người giao/Người thực hiện: Là báo cáo thống kê năng suất làm việc của người được giao, trong đó chỉ rõ số giờ công để thực hiện và được nghiệm thu sau khi công việc hoàn thành.Xem thêm