[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > 2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS

2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS

Để sử dụng được phần mềm AMIS.VN, người dùng chỉ cần thực hiện theo hai bước sau:
Sau khi thực hiện xong hai bước trên, người dùng có thể đăng nhập vào các ứng dụng con như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Tin tức, Tri thức, Sáng kiến, Công việc... để tìm hiểu về phần mềm.
Trường hợp muốn cho phép những nhân viên khác được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm, người dùng cần phải tạo tài khoản cho những nhân viên đó, sau đó thực hiện phân quyền (Hướng dẫn chi tiết xem tại đây).


Xem thêm