[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download > Đưa tài liệu lên ứng dụng

Đưa tài liệu lên ứng dụng

Cho phép người dùng tải tài liệu từ máy tính cá nhân lên ứng dụng Download của hệ thống AMIS.VN
Cách thực hiện:
  • Tại màn hình quản lý Download, chọn thư mục chứa tài liệu cần chia sẻ:Chọn tài liệu từ máy tính cá nhân để cập nhật lên hệ thốngXem thêm