[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Chia sẻ cơ hội bán hàng

Chia sẻ cơ hội bán hàng

Trên tab Ao cơ hội người dùng có thể cập nhật thông tin về cơ hội bán các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị vô tình biết được từ người thân, bạn bè... hệ thống sẽ tự động chuyển các thông tin đó tới ứng dụng Bán hàng để nhân viên kinh doanh tiếp nhận và xử lý cơ hội.

1. Nhân viên chia sẻ cơ hội bán hàng
  • Chọn tab Ao cơ hội.

  • Nhập nội dung của cơ hội và các thông tin về người liên hệ, người tạo cơ hội.
  • Đồng thời chọn luôn nhân viên kinh doanh có thể tiếp nhận cơ hội này (nếu có).
  • Sau khi nhập xong nhấn Gửi cơ hội
1. Nếu khi khai báo cơ hội bán hàng, người dùng nhập luôn thông tin về Người được chỉ định xử lý cơ hội đó, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới người được chỉ định.
        2. Thông tin cơ hội sau khi được cập nhật trên trang Wall sẽ được tự động chuyển sang phần quản lý Ao cơ hội trên hệ thống AMIS.VN-Ban hàng.

2. Tìm kiếm lại cơ hội bán hàng đã chia sẻ
  • Chọn tab Danh sách cơ hội đã gửi:
3. Xem báo cáo cơ hội bán hàng
  • Tại phần quản lý Ao cơ hội, chọn tab Báo cáo:

  • Trường hợp muốn xem thông tin biểu đồ dưới dạng danh sách, người dùng nhấn chọn chức năng Xem chi tiết:
4. Theo dõi các phản hồi về cơ hội bán hàng đã đăng
Sau khi nhận được thông tin về cơ hội bán hàng, nếu nhân viên kinh doanh có nhu cầu trao đổi lại thông tin với người trực tiếp tạo ra cơ hội, có thể nhập trực tiếp phản hồi trên trang Wall.
Mọi trao đổi giữa nhân viên kinh doanh và người đăng cơ hội đều được hiển thị dưới phần thông tin về cơ hội trên tab Ao cơ hội để dễ dàng theo dõi. Bên cạnh đó, các thông tin phản hồi cũng sẽ được tự động chuyển vào tab Nội dung trao đổi trong phần quản lý Ao cơ hội của hệ thống AMIS CRM.Xem thêm