[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download > Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ tài liệu

Cho phép người dùng lấy các đường dẫn download tài liệu và chia sẻ với những nhân viên khác để có thể download về khi cần.
Cách thực hiện:
  • Tại màn hình quản lý Download, chọn thư mục chứa tài liệu cần chia sẻ:


  • Sau khi có được đường dẫn tài liệu, người dùng copy và gửi cho những nhân viên khác qua các công cụ như: email, chat trực tuyến:Xem thêm