[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Chia sẻ thông tin

Chia sẻ thông tin

Trên tab Chia sẻ công việc hệ thống cung cấp một công cụ cho phép nhân viên có thđưa ra bất kỳ một thông tin nào dưới dạng: ý kiến, thông báo, ý tưởng cải tiến, đề xuất... liên quan đến công việc của cá nhân cũng như các hoạt động, chính sách của đơn vị để nhận được sự phản hồi, góp ý, hỗ trợ công khai từ đồng nghiệp, quản lý hoặc ban lãnh đạo
1. Chia sẻ thông tin với mọi người trong đơn vị

Với những thông tin chia sẻ thuộc loại Sáng kiến, sau khi được cập nhật trên trang Wall sẽ được tự động chuyển sang phần ứng dụng Sáng kiến trên hệ thống AMIS.VN.
2. Bình luận, góp ý, phản hồi về những thông tin được chia sẻ trên trang Wall
Khi có những tin tức, thông tin góp ý, chia sẻ hay những sáng kiến mới được đưa ra trên tab Chia sẻ thông tin, người dùng có thể đưa ra ý kiến cá nhân của mình để bình luận hoặc đánh giá những thông tin đó.


Xem thêm