[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Chia sẻ tri thức lên trang Wall hoặc quan email

Chia sẻ tri thức lên trang Wall hoặc quan email

Trong quá trình đọc các tri thức trên ứng dụng, nếu thấy nội dung của tri thức nào hay, bổ ích, hỗ trợ tốt cho công việc của mọi người hoặc nội dung tri thức nào chưa được rõ ràng, người dùng có thể chia sẻ nội dung đó cho mọi người cùng đọc và đưa ra những ý kiến phản hồi về tri thức đó.
  • Tại màn hình quản lý nội dung chi tiết của một tri thức, người dùng chọn chức năng Chia sẻ:

  • Người dùng tích chọn chia sẻ tri thức ra ngoài trang Wall, qua email hoặc cả hai
    • Nếu tích chọn Chia sẻ lên Wall, người dùng nhập nội dung tóm tắt và chọn phòng ban/bộ phận sẽ được chia sẻ. Sau khi khai báo xong thông tin, tri thức sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall, và chỉ có những nhân viên thuộc phòng ban/bộ phận được chia sẻ mới thấy được thông tin về tri thức này trên trang wall.

    • Nếu tích chọn Chia sẻ tới email, người dùng chọn những email sẽ nhận được thông báo chia sẻ tri thức. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo về tri thức tới những email đã được chọn:Xem thêm