[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Cho phép sửa lại tác giả bài viết

Cho phép sửa lại tác giả bài viết

Hệ thống cho phép người dùng có vai trò Moderator (duyệt bài viết) & Quản trị tin tức sửa lại tác giả của bài viết.
Để sửa lại tác giả của bài viết, thực hiện như sau:
  • Tại màn hình  quản lý tin tức, nhấn chọn bài viết cần sửa tác giả, chọn chức năng Sửa:
  • Sau khi nhấn Sửa, di chuyển xuống chân bài viết, chọn mục Người viết bài.
  • Nhập tên của tác giả mới vào mục Người viết bài, sau đó chọn tên chính xác trong danh sách mà hệ thống đã lọc ra.

               

  • Nhấn nút Cập nhật để cập nhật tên tác giả mới cho bài viết đã chọn.
1. Chỉ người dùng có vai trò là Moderator (Duyệt bài viết) hoặc Quản trị tin tức mới có quyền sửa tác giả của bài viết.Xem thêm