[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu

Vấn đề 1: Hiện tại ,Tôi đang dùng MISA HRM.NET 2012 với tên miền cụ thể như sau: www.abc.misa.hrm Nay tôi muốn đăng ký sử dụng hệ thống AMIS thì việc chuyển đổi dữ liệu từ HRM lên AMIS có thực hiện được hay không ? Và cụ thể bằng cách nào?
Giải đáp: Khách hàng có nhu cầu cần chuyển đổi từ MISA HRM.NET lên sử dụng AMIS.VN thì chỉ cần làm các thủ tục sau:
  • Thứ nhất: Gửi phiếu yêu cầu chuyển đổi dữ liệu từ MISA HRM.NET lên AMIS.VN cho MISA (theo mẫu MISA cung cấp)
  • Thứ hai : Khi nhận được yêu cầu, MISA sẽ tiến hành đổi dữ liệu và cung cấp thông tin truy cập hệ thống AMIS.VN cho khách hàng
(*) Lưu ý :trong trường hợp Hợp đồng MISA HRM.NET giữa MISA và khách hàng còn hiệu lực thì khách hàng được tiếp tục sử dụng miễn phí đến hết thời gian đã ký hợp đồng

Vấn đề 2: Hiện tại ,Tôi đang dùng SME Online nay muốn chuyển đổi lên sử dụng AMIS thì việc thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME Online có được hay không ? Và cụ thể bằng cách nào?
Giải đáp: Việc thực hiện chuyển đổi từ MISA SME Online lên AMIS.VN thực hiện được, tuy nhiên đến Qúy I/2013 thì MISA mới chính thức cung cấp AMIS.VN-Kế toán. Cách thực hiện như sau:
  • Thứ nhất: Gửi phiếu yêu cầu chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME lên AMIS.VN cho MISA  theo mẫu MISA cung cấp)
  • Thứ hai: Khi nhận được yêu cầu, MISA sẽ tiến hành đổi dữ liệu và cung cấp thông tin truy cập hệ thống AMIS cho khách hàng
 
Vấn đề 3: Tôi muốn mua AMIS để sử dụng kế toán, nhưng được MISA thông báo đến Qúy I/2013 mới có nên tạm thời sử dụng SME Desktop. Sau này, khi AMIS chính thức đã có Module Kế toán thì Tôi có thể chuyển toàn bộ dữ liệu từ SME Desktop sang AMIS được hay không?Và bằng cách nào?
Giải đáp: MISA cam kết sẽ thực hiện được việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME Desktop lên AMIS.VN. Việc thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME Desktop lên AMIS.VN-Kế toán có 2 cách như sau :
  • Cách 1: Khách hàng thực hiện xuất khẩu dữ liệu từ MISA SME Desktop ra dạng Excel, XML rồi tiến hành nhập khẩu vào AMIS.VN-Kế toán => Ưu điểm: nên dùng cách này để đảm bảo sự chủ động của khách hàng
  • Cách 2: MISA có thể hỗ trợ nhập khẩu => Nhược điểm: cách này có thể sẽ lâu hơn và MISA sẽ tính phí
Tuy nhiên đến Qúy I/2013 mới có AMIS.VN-Kế toán


Xem thêm