[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Đăng bài đối với các bài viết đang được lưu nháp

Đăng bài đối với các bài viết đang được lưu nháp

Đối với các bài viết đang được lưu dưới dạng bài viết nháp, người dùng sau khi hoàn thiện xong nội dung có thể đăng lên Trang chủ của ứng dụng theo hướng dẫn sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Tin tức, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Quản lý bài viết:Xem thêm