[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Đăng bài đối với các tin tức đang được lưu nháp

Đăng bài đối với các tin tức đang được lưu nháp

Đối với các bài viết đang được lưu dưới dạng bài viết nháp, người dùng sau khi hoàn thiện xong nội dung có thể đăng lên website theo hướng dẫn sau:
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, sau đó chọn tab Danh sách tin:Xem thêm