[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Đăng bài lên website

Đăng bài lên website

Sau khi đã tạo được mẫu cho trang website người dùng có thể tiến hành đưa bài lên website theo hướng dẫn sau:
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, tại tab Danh sách tin chọn chức năng Thêm mới:
  • Sau khi soạn xong thông tin của bài viết, nhấn Đăng bài
1. Trường hợp chưa muốn đăng bài ngay, người dùng có thể nhấn chọn Lưu nháp.
         2. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một bài viết trên phần Quản lý tin tức.
        3. Sau khi đăng bài xong người dùng có thể kiểm tra thông tin vừa đăng sẽ được hiển thị như thế nào trên website bằng cách nhấn chọn biểu tượng


Xem thêm