[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Đăng bài viết

Đăng bài viết

Để đăng được bài viết lên ứng dụng Tin tức, thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Tin tức, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Viết bài:
  • Sau khi nhập xong đầy đủ thông tin, nhấn Đăng bài.
1. Trường hợp chưa muốn đăng bài ngay, người dùng có thể nhấn chọn Lưu nháp.
          2. Khi soạn thảo nội dung chi tiết, người dùng có thể chèn ảnh minh hoạ cho bài viết khi hiển thị trên Trang chủ của ứng dụng.
         3. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một bài viết trên phần Quản lý bài viết


Xem thêm