[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Đăng ký các tờ khai nộp qua mạng

Đăng ký các tờ khai nộp qua mạng

Sau khi hoàn tất việc đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN và nhận được thông báo xác nhận từ cơ quan thuế, người dùng sẽ thực hiện đăng ký danh sách các tờ khai sẽ nộp qua mạng internet thông qua các bước sau:

  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Đăng ký các tờ khai nộp qua mạng:

  • Chọn các tờ khai cần đăng ký nộp qua mạng với cơ quan thuế.
  • Chọn thời gian đắt đầu đăng ký nộp, sau đó nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo:
  • Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Nộp đăng ký:
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):
  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin vừa được người dùng đăng ký sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký các tờ khai nộp qua mạng của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
1.Khi thực hiện chức năng này, máy tính của người dùng bắt buộc phải kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.
        2.Thông tin về các tờ khai đăng ký nộp qua mạng sẽ được quản lý tại mục Danh sách hồ sơ đăng ký. Tại đây, người dùng cũng có thể tải hồ sơ đăng ký nộp thuế qua dịch vụ T-VAN
đã được gửi cho cơ quan thuế  bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Tải về:
               


Xem thêm