[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Đăng ký ngừng nộp tờ khai

Đăng ký ngừng nộp tờ khai

Cho phép đăng ký ngừng nộp đối với các tờ khai không có nhu cầu nộp trực tuyến qua ứng dụng AMIS.VN-Nộp thuế. Để thực hiện được chức năng này, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Đăng ký ngừng nộp qua mạng:

  • Chọn các tờ khai cần đăng ký ngừng nộp trực tuyến qua mạng với cơ quan thuế.
  • Chọn thời gian đắt đầu và kết thúc việc ngừng nộp tờ khai trực tuyến, sau đó nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo:

  • Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Nộp đăng ký:

  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):
  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin vừa được người dùng đăng ký sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký ngừng nộp các tờ khai thuế qua mạng của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
1.Khi thực hiện chức năng này, máy tính của người dùng bắt buộc phải kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.
        2.Thông tin về các tờ khai đăng ký ngừng nộp qua mạng sẽ được quản lý tại mục Danh sách hồ sơ đăng ký. Tại đây, người dùng cũng có thể tải hồ sơ đăng ký ngừng nộp thuế qua dịch vụ T-VAN
đã được gửi cho cơ quan thuế  bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Tải về:
               


Xem thêm