[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Cho phép người dùng đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN trong trường hợp không tiếp tục sử dụng dịch vụ của MISA để kê khai thuế qua mạng nữa. Để thực hiện được chức năng này, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ:

  • Khai báo thời điểm cùng lý do ngừng sử dụng dịch vụ, sau đó nhấn Đăng ký ngừng:

  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):
  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin về việc đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký ngừng sử dụng của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký. Đồng thời thông tin về việc đăng ký ngừng sử dụng của đơn vị cũng sẽ được quản lý tại phần Danh sách hồ sơ đăng ký.
Thông tin về Số chứng thư số chỉ được tự động lấy lên nếu máy tính của người dùng có kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.        


Xem thêm