[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế

Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên vào ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, người dùng cần phải thực hiện chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế để có thể thực hiện được các thủ tục đăng ký và nộp tờ khai trên qua mạng. Chức năng này chỉ được thực hiện duy nhất một lần, nếu người dùng đã đăng ký rồi lần sau khi đăng nhập vào ứng dụng sẽ không thấy hiển thị chức năng này nữa.
Việc đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế được thực hiện như sau:
  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Đăng ký sử dụng T-VAN:

  • Chọn thông tin về Cục thuế thành phố và Chi cục thuế quản lý trực tiếp đơn vị.
  • Để chuột tại phần Số chứng thư số và nhấn enter, hệ thống sẽ tự đông lấy thông tin từ hệ thống Chữ ký số đăng được kết nối với máy tính của người dùng lên Tờ khai.
  • Thông tin về Địa chỉ thư điện tửĐiện thoại sẽ được tự động lấy theo thông tin tài khoản của người dùng đang sử dụng ứng dụng Nộp thuế.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Đăng ký:
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):
  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin vừa được người dùng đăng ký sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký. Đồng thời thông tin về việc đăng ký của đơn vị cũng sẽ được quản lý tại phần Danh sách hồ sơ đăng ký.
1.Chức năng Đăng ký sử dụng T-VAN chỉ hiển thị khi người dùng chưa từng thực hiện đăng ký với Tổng cục thuế hoặc đã từng đăng ký nhưng sau đó ngừng sử dụng.
         2.
Thông tin Số chứng thư số chỉ được tự động lấy lên nếu máy tính của người dùng có kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.
         3. Nếu cùng lúc máy tính có kết nối từ 2 USB chứa thông tin chữ ký số trở lên, tại mục Số chứng thư số sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép dùng chọn một chữ ký số từ danh sách để đăng ký:

         4. Thông tin về việc đăng ký sử dụng hoặc ngừng sử dụng sau khi được thực hiện xong sẽ được quản lý tại mục Danh sách hồ sơ đăng ký. Tại đây, người dùng cũng có thể tải về các mẫu tờ khai đã đăng ký với cơ quan thuế hoặc nội dung thư thông báo của cơ quan thuế phản hồi về việc đăng ký của đơn vị bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Tải về hoặc Thông báo.


Xem thêm