[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > 2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS > Đăng ký sử dụng hệ thống AMIS

Đăng ký sử dụng hệ thống AMIS

Để đăng ký sử dụng phần mềm AMIS.VN, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng ký sử dụng sản phẩm với Công ty cổ phần MISA

  • Sau khi nhấn thực hiện đăng ký xong, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu người dùng mở thư đã khai báo khi đăng ký để kích hoạt tài khoản:
 
 • Bước 2: Kích hoạt tài khoản đăng ký
  • Mở hòm thư được khai báo khi đăng ký sử dụng sản phẩm AMIS.VN để thực hiện việc kích hoạt tài khoản:

  • Sau khi nhấn chọn link kích hoạt trên thư, hệ thống sẽ tự động gửi mã kích hoạt vào số điện thoại đã được khai báo tại bước đăng ký dùng thử. Người dùng lấy thông tin mã kích hoạt vào nhập vào giao diện xuất hiện sau khi nhấn link kích hoạt:

  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu người dùng mở thư để lấy thông tin đăng nhập vào phần mềm:

Trường hợp không thấy có thư thông báo kích hoạt tài khoản trong hộp thư, người dùng có thể vào phần Spam của hòm thư để kiểm tra thư rác.
 • Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN => để đăng nhập và phần mềm, người dùng có thể sử dụng một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Thực hiện đổi ngay mật khẩu để đăng nhập luôn vào phần mềm
   • Sau khi người dùng thực hiện kích hoạt xong tài khoản ở bước 2, hệ thống sẽ xuất hiện màn hình đổi mật khẩu để cho phép người dùng đặt luôn mật khẩu đăng nhập vào phần mềm:
 
   • Sau khi đặt xong mật khẩu, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào phần mềm:
 
  • Cách 2: Mở thư thông báo tài khoản như hướng dẫn của phần mềm và thực hiện đăng nhập (để thực hiện cách này, người dùng cần đóng giao diện đặt mật khẩu xuất hiện ngay sau khi kích hoạt tài khoản thành công)
   • Sau khi kích hoạt xong, người dùng tiếp tục mở hòm thư khai báo khi đăng ký sử dụng sản phẩm để lấy tài khoản và mật khẩu:
 
   • Nhấn chọn địa chỉ truy cập trên thư, hệ thống xuất hiện giao diện đăng nhập vào phần mềm => người dùng sẽ lấy thông tin tài khoản và mật khẩu trên thư để đăng nhập:

   • Sau khi đăng nhập thành công, người dùng tiến hành đặt lại mật khẩu:
 
Sau khi đăng ký sử dụng thành công, đơn vị có thể dùng thử sản phẩm trong 30 ngày với dung lượng là 2Gb


Xem thêm