[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho ảnh > Đánh giá, bình luận ảnh trên album

Đánh giá, bình luận ảnh trên album

Đối với các ảnh được update trên hệ thống Kho ảnh, người dùng sau khi xem có thể đưa ra các ý kiến, bình luận
  • Đối với cả album ảnh:
  • Đối với từng ảnh (kích chọn từng ảnh tại màn hình danh sách Thư viện ảnh):


Xem thêm