[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Đổi mật khẩu đăng nhập

Đổi mật khẩu đăng nhập

Trong trường hợp muốn thay đổi lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN, người dùng thực hiện như sau:

  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên Wall, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Thay đổi mật khẩu:
 
  • Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm