[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Download dữ liệu

Download dữ liệu

Vấn đề 1: Bất cứ lúc nào mà tôi muốn download dữ liệu của mình về để tránh trường hợp mất dữ liệu thì phần mềm cho phép download hay không?
Giải đáp: Hiện nay trong phần mềm AMIS_nghiệp vụ kế toán, MISA đã cung cấp chức năng Tải dữ liệu về máy giúp KH tự chủ động tải về những dữ liệu kế toán đã nhập vào phần mềm để lưu trữ trên máy tính của khách hàng.Xem thêm