[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Đưa thông tin các sản phẩm của đơn vị lên website

Đưa thông tin các sản phẩm của đơn vị lên website

Hệ thống cho phép người dùng giới thiệu về các sản phẩm của đơn vị lên website. Tên các sản phẩm sẽ được tự động lấy từ danh mục hàng hoá trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng sang. Sau khi được lấy sang người dùng sẽ bổ sung các thông tin chi tiết sẽ hiển thị trên website của các sản phẩm được lấy sang như: tổng quan sản phẩm, tính năng, báo giá, tài liệu hướng dẫn (nếu có)...
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý sản phẩm

Làm thế nào để đưa nội dung giới thiệu về các sản phẩm lên website
         Thực hiện tìm kiếm thông tin các sản phẩm đã được được cập nhật lên wbsite

Làm thế nào để đưa nội dung giới thiệu về các sản phẩm lên website

Do danh sách các sản phẩm đều được hệ thống lấy từ hệ thống AMIS.VN-Bán hàng sang nên người dùng không thể xoá được mà chỉ có thể bổ sung thông tin chi tiết cho sản phẩm. Để đưa nội dung về sản phẩm lên website, người dùng thực hiện như sau:
  • Tại phần danh sách sản phẩm, chọn sản phẩm, sau đó nhấn biểu tượng :
  • Sau khi khai báo xong nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động căn cứ vào thời gian đăng đã được thiết lập để đưa bài lên webiste:


Thực hiện tìm kiếm thông tin các sản phẩm đã được được cập nhật lên w
ebsite

Để tìm kiếm được thông tin về sản phẩm đã và sẽ được cập nhật nooijdung trên danh sách quản lý sản phẩm, người dùng thực hiện như sau:
Xem thêm