[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Đưa thông tin tri thức lên ứng dụng

Đưa thông tin tri thức lên ứng dụng

Đối với những kiến thức, kinh nghiệm trong công việc được coi là từ điển tra cứu cho những nhân viên khác trong đơn vị có thể được đưa lên quản lý trên ứng dụng Tri thức của hệ thống AMIS.VN. Để đưa được thông tin lên ứng dụng, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Tại ứng dụng Tri thức nhấn chọn biểu tượng chọn chức năng Thêm mới tri thức:

  • Sau khi cập nhật xong nội dung của tri thức, nhấn Đăng bài. Thông tin về tri thức vừa đăng sẽ được chia sẽ cho nhân viên khác trong đơn vị.
1. Trong trường hợp tri thức đang được nhiều người quan tâm, là vấn đề mà có nhiều người gặp phải thì nên tích chọn Thường gặp nhất. Tri thức sẽ được đưa vào danh sách thường gặp nhất hiển thị trên màn hình trang chủ Tri thức.

          2. Khi soạn thảo nội dung chi tiết, người dùng có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ soạn thảo như: chèn ảnh, chèn link hoặc đính kèm tài liệu.
        3. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa thông tin về một tri thức trên phần Quản lý tri thức.


Xem thêm