[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Giao việc cho nhân viên

Giao việc cho nhân viên

Để giao được việc cho nhân viên cấp dưới, thực hiện như sau:

  • Chọn tab Danh sách việc trên hệ thống ứng dụng Công việc:

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Giao việc, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới người được giao và những người liên quan (nếu có).
1. Thông tin Người thực hiệnNgười liên quan sẽ được tự động lấy từ hệ thống Nhân sự.
        2. Muốn cho phép một số đối tượng theo dõi được tiến độ hoàn thành công việc của người được giao, người dùng khai báo thông tin về các đối tượng đó tại phần Người liên quan.
       3. Với một số việc thường xuyên lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, khi giao việc người dùng chọn chu kỳ lặp tại phần Lặp lại. Và khi công việc tại ngày, tuần hoặc tháng này kết thúc hệ thống sẽ tự động sinh ra một công việc mới tại ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo.       
      4. Để sửa đổi lại công việc đã giao, người dùng kích chọn trực tiếp công việc tại màn hình Danh sách việc.


Xem thêm