[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Công việc và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:
  • Người dùng khai báo công việc trong ứng dụng Công việc thì công việc sẽ hiển thị trên Trang chủ/Công việc và ngược lạiXem thêm