[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Công việc với AMIS.VN-Trang chủ

Giữa AMIS.VN-Công việc với AMIS.VN-Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN-Công việc và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:
  • Người dùng khai báo công việc trong ứng dụng Công việc thì công việc sẽ hiển thị trên Trang chủ/Công việc và ngược lạiXem thêm