[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Kho ảnh và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:

  • Trong ứng dụng Kho ảnh, người dùng chọn chỉa sẻ ảnh thì thông tin chia sẻ sẽ hiển thị trên màn hình Trang chủ AMIS, nhưng không có chiều ngược lạiXem thêm