[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Tài liệu và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:

  • Trong ứng dụng Tài liệu, người dùng chọn chia sẻ mục tài liệu thì thông tin chia sẻ sẽ hiển thị trên màn hình Trang chủ AMIS, nhưng không có chiều ngược lại


Xem thêm