[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Tin tức với AMIS.VN-Trang chủ

Giữa AMIS.VN-Tin tức với AMIS.VN-Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN-Tin tức và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:
  • Bài viết do người dùng thêm mới ở ứng dụng Tin tức sẽ hiển thị trên Trang chủ AMIS, nhưng không có chiều ngược lạiXem thêm