[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Trang chủ với AMIS.VN-Sáng kiến

Giữa AMIS.VN-Trang chủ với AMIS.VN-Sáng kiến

Thông tin giữa AMIS.VN-Trang chủ và AMIS.VN-Sáng kiến được kết nối như sau:
  • Thông tin Sáng kiến/Chia sẻ do người dùng thêm ở màn hình Trang chủ AMIS sẽ đồng thời hiển thị trong ứng dụng Sáng kiến và ngược lạiXem thêm