[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Trang chủ và AMIS.VN-Sáng kiến được kết nối như sau:
  • Thông tin Sáng kiến/Chia sẻ do người dùng thêm ở màn hình Trang chủ AMIS sẽ đồng thời hiển thị trong ứng dụng Sáng kiến và ngược lạiXem thêm