[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Thông tin giữa AMIS.VN-Trang chủ và AMIS.VN-Bán hàng được kết nối như sau:
I. Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Giải thích ký hiệu:
: Lấy sang (Ví dụ: Thông tin trên Ao cơ hội của Trang chủ sẽ được lấy sang Ao cơ hội của ứng dụng Bán hàng)
II. Mô tả chi tiết
Thông tin Lấy từ Bán hàng sang Trang chủ Lấy từ Trang chủ sang Bán hàng
Ao cơ hội Không hỗ trợ Chương trình tự động lấy thông tin sang
Nhiệm vụ Chương trình tự động lấy thông tin trên tab Nhiệm vụ trong các phân hệ Bán hàng\Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Khách hàng; Marketing\Tiềm năng, Chiến dịch; Danh mục\Đối tác; Bàn làm việc\Việc phải làm sang phần Công việc trên Trang chủ Không hỗ trợ
Lịch hẹn Chương trình tự động lấy thông tin trên tab Lịch hẹn trong các phân hệ Bán hàng\Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Khách hàng; Marketing\Tiềm năng, Chiến dịch; Danh mục\Đối tác; Bàn làm việc\Lịch hẹn sang phần Lịch làm việc trên Trang chủ Không hỗ trợXem thêm