[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN > Giữa AMIS.VN-Trang chủ với AMIS.VN-Bán hàng

Giữa AMIS.VN-Trang chủ với AMIS.VN-Bán hàng

Thông tin giữa AMIS.VN-Trang chủ và AMIS.VN-Bán hàng được kết nối như sau:
 • Thông tin Ao cơ hội:
  • Khi khai báo cơ hội trong Ao cơ hội ở ngoài Trang chủ (Trang chủ\Ao cơ hội) thông tin sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Bán hàng (menu Bán hàng\Ao cơ hội) (Chi tiết khai báo cơ hội xem tại đây )
  • Không có chiều ngược lại
 • Thông tin Việc phải làm được lấy từ ứng dụng Bán hàng sang Trang chủ AMIS như sau: 
  • Trên ứng dụng Bán hàng mở tab Nhiệm vụ trong các phân hệ Bán hàng\Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Khách hàng; Marketing\Tiềm năng, Chiến dịch; Danh mục\Đối tácBàn làm việc\Việc phải làm, khai báo nhiệm vụ cần làm của nhân viên kinh doanh; hệ thống sẽ tự động sinh công việc tương ứng trên phần Công việc ở Trang chủ AMIS và thực hiện gửi email thông báo tới cho người thực hiện công việc và những người liên quan.
  • Không có chiều ngược lại
 • Thông tin Lịch hẹn được lấy từ ứng dụng Bán hàng sang Trang chủ AMIS như sau:
  • Trên ứng dụng Bán hàng mở tab Lịch hẹn trong các phân hệ Bán hàng\Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Khách hàng; Marketing\Tiềm năng, Chiến dịch; Danh mục\Đối tácBàn làm việc\Lịch hẹn, khai báo lịch hẹn của bản thân với đối tác, khác hàng ; hệ thống sẽ tự động sinh Lịch làm việc tương ứng trên phần Lịch làm việc ở trang chủ AMIS và thực hiện gửi email thông báo tới cho người thực hiện lịch hẹn và những người liên quan
  • Không có chiều ngược lại


Xem thêm