[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Góp ý, bình luận nội dung của tri thức

Góp ý, bình luận nội dung của tri thức

Nhân viên sau khi đăng nhập và đọc các thông tin chi tiết của tri thức, có thể đưa ra các ý kiến, góp ý về nội dung tri thức đó.
Thông tin góp ý sau khi được gửi đi sẽ được hệ thống tự động gửi tới cho người tạo nội dung tri thức. Người tạo có thể nhận được thông báo từ hệ thống theo một trong hai cách sau:
  • Hiển thị tại phần thông báo notify trên trang Wall:
  • Nhận được qua email:


Xem thêm