[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng hỗ trợ > Hướng dẫn lựa chọn trình duyệt web để sử dụng tốt AMIS.VN

Hướng dẫn lựa chọn trình duyệt web để sử dụng tốt AMIS.VN

Vấn đề:
Hiện nay các trình duyệt Chrome từ phiên bản 45 trở đi, trình duyệt Cốc cốc từ phiên bản 55 trở đi, trình duyệt Firefox từ phiên bản 52 trở đi không còn hỗ trợ các ứng dụng chạy Silverlight nữa nên phần mềm AMIS.VN (CRM, HRM, Kế toán) không sử dụng được trên các trình duyệt này.
Giải pháp:
  • Dùng các trình duyệt Internet Explorer (Khuyến nghị nên dùng Internet Explore phiên bản 11), Safari (Với máy Mac)
  • Dùng các trình duyệt Chrome phiên bản 40, và Cốc Cốc phiên bản 50, Firefox phiên bản từ 51 trở về trước
Hướng dẫn cách thực hiện với trình duyệt Firefox, Cốc cốc, Chrome:
Trường hợp máy tính đã cập nhật lên Firefox mới (Từ phiên bản 52 trở đi), thực hiện theo các bước sau:
Quay về sử dụng phiên bản Firefox 51 hoặc các phiên bản cũ hơn và tắt tính năng tự động cập nhật
Trường hợp máy tính đã cập nhật lên các bản Chrome mới (từ phiên bản 45 trở đi), hay Cốc Cốc mới (từ phiên bản 55 trở đi), thực hiện theo 2 bước sau:
Gỡ bỏ bản mới của Cốc cốc và Chrome để quay về bản cũ
 
Hướng dẫn tắt chức năng tự động update lên bản mới trên các trình duyệt Chrome, Cốc CốcXem thêm