[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Huỷ công việc

Huỷ công việc

Khi công việc đang làm dang dở thì dừng lại, không làm nữa, người dùng không muốn xoá công việc, mà vẫn muốn lưu lại để theo dõi thì hãy chuyển trạng thái công việc thành Đã huỷ. Cách làm như sau:

  • Trên Danh sách công việc, nhấn chuột vào công việc cần huỷ
  • Trên màn hình chi tiết công việc, nhấn chuột vào biểu tượng  

 


 

  • Nhập lý do huỷ công việc và nhấn Đồng ý để hoàn thành việc đổi trạng thái huỷ công việc 

  • Hệ thống sẽ tự động sinh một dòng phản hồi có nội dung "Đã huỷ công việc. Lý do: ... <là lý do người dùng đã nhập>"; đồng thời gửi email thông báo dưới dạng "Khi có thay đổi công việc"

1. Người giao việc và người thực hiện công việc đều có thể huỷ công việc. Người liên quan không được phép huỷ công việc
2. Được phép huỷ công việc đang ở trạng thái bất kỳ
3. Có thể lọc danh sách công việc Đã huỷ bằng công cụ Tìm kiếm công việc

 Xem thêm