[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Huỷ công việc

Huỷ công việc


1. Nội dung
Khi công việc đang làm dang dở thì dừng lại, không làm nữa, người dùng không muốn xoá hẳn công việc mà muốn lưu lại để theo dõi thì chuyển trạng thái công việc thành Đã huỷ.
2. Các bước thực hiện
1. Trên Danh sách việc, nhấp chuột vào công việc cần huỷ
2. Trên màn hình chi tiết công việc, nhấn chuột vào biểu tượng .

3. Nhập lý do huỷ công việc và nhấn  để hoàn thành việc đổi trạng thái huỷ công việc 

4. Hệ thống sẽ tự động sinh một dòng phản hồi có nội dung "Đã huỷ công việc. Lý do: ... <là lý do người dùng đã nhập>"; đồng thời gửi email thông báo dưới dạng "Khi có thay đổi công việc"

Lưu ý:
  • Người giao việc và người thực hiện công việc đều có thể huỷ công việc. Người liên quan không được phép huỷ công việc
  • Được phép huỷ công việc đang ở trạng thái bất kỳ
  • Có thể lọc danh sách công việc Đã huỷ bằng công cụ Tìm kiếm công việc


Xem thêm