1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Tính năng mới
  4. Trên Web
  5. RC17
  6. Bổ sung ghi nhận lịch sử thay đổi bảng thông tin hàng hóa trong mục Nhật ký

Bổ sung ghi nhận lịch sử thay đổi bảng thông tin hàng hóa trong mục Nhật ký

Giúp NVKD xem lại lịch sử thay đổi thông tin hàng hóa trên Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Đề nghị xuất hóa đơn trong mục Nhật ký.

Cách thực hiện

Khi cần xem lại lịch sử thay đổi thông tin hàng hóa trên phân hệ nào, chọn mục Nhật ký trong giao diện chi tiết bản ghi của phân hệ tương ứng.

Cập nhật 30 Tháng Bảy, 2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Để lại bình luận