1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Bổ sung màn hình launcher khi đăng nhập hệ thống

Bổ sung màn hình launcher khi đăng nhập hệ thống

Cho phép khách hàng truy cập các ứng dụng trên hệ thống AMIS dễ dàng, thuận tiện, đẹp mắt hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R37 trở về trước: Chưa có màn hình Launcher

Từ phiên bản R37 trở đi:  Người dùng có thể truy cập vào các ứng dụng trên AMIS thông qua màn hình Launcher khi đăng nhập hệ thống lần đầu tiên hoặc nhấn vào Giới thiệu trong menu ứng dụng:

Truy cập trang chủ AMIS.VN.

Nhấn Khác/Giới thiệu.

Hiển thị màn hình Launcher như sau:

Trên màn hình launcher nhân sự có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập vào các ứng dụng tương ứng khi nhấn vào các logo của ứng dụng đó.
  • Truy cập trang chủ bằng cách nhấn vào logo Bảng tin hoặc logo AMIS.VN.
  • Truy cập trang tin của tôi bằng cách nhấn vào mũi tên sau tên người dùng/ nhấn vào tên người dùng.
  • Đăng xuất khỏi hệ thống bằng cách nhấn vào mũi tên sau tên người dùng/ nhấn vào Đăng xuất.
Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan