Chat online

Cho phép nhân viên trong đơn vị có thể trao đổi thông tin trực tuyến với nhau. Chức năng này chỉ thực hiện được giữa những nhân viên đang đăng nhập và sử dụng hệ thống AMIS.VN trong cùng một đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Tìm kiếm nhân viên đang online

Chọn nhân viên.

Nhập nội dung chat và nhấn Enter.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan