Kiểm tra lịch sử mua hàng

Cho phép kiểm tra, đối chiếu lại thông tin về những lần mua hàng khi đăng ký mua thời gian hoặc dùng lượng sử dụng đối với sản phẩm AMIS.VN.

Hướng dẫn thực hiện

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống 

Chọn mục Lịch sử mua hàng.

Nhấn vào mã đơn hàng để xem thông tin chi tiết đơn hàng tương ứng.

Lưu ý:

  • Trong một số trường hợp thanh toán qua hình thức Ví điện tử, ATM hoặc Thẻ tín dụng không thành công thì sẽ hiển thị trạng thái là Chưa thanh toán
  • Nhấn vào biểu tượng để kiểm tra thông tin thanh toán. Nếu khách hàng đã thanh toán mà chưa được cập nhật thông tin thuê bao mới, chương trình sẽ tự động cập nhật cho khách hàng.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan