Lập lịch làm việc cá nhân từ màn hình giao việc

Chức năng Lập lịch cho phép người dùng lập nhanh kế hoạch làm việc của cá nhân để cảnh báo, nhắc nhở khi cần và quản lý các công việc cần phải hoàn thành.

Hướng dẫn thực hiện

Khi đang thực hiện giao việc cho cho nhân viên cấp dưới trên tab Danh sách việc, chọn biểu tượng 

Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin công việc vừa giao sang tab Lịch làm việc (trên trang Wall và ứng dụng Công việc).

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan