Tạo mới Quy trình Phê duyệt

Cho phép người dùng được phân quyền thiết lập các quy trình phê duyệt để nhân viên có thể gửi phê duyệt các bản ghi một cách tự động (ví dụ: tiềm năng, khách hàng, hợp đồng) và quản lý có thể thực hiện phê duyệt bản ghi.

Cách thực hiện
Chọn Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tự động hóa, chọn Quy trình phê duyệt.

Để thiết lập một quy trình phê duyệt mới, nhấn Thêm.

Lưu ý: Tại cột Trạng thái, bạn có thể kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt quy các quy trình phê duyệt.

Giao diện Thêm quy trình phê duyệt hiển thị, bạn khai báo các trường thông tin, sau đó nhấn Tiếp theo.

Các bước thiết lập quy trình phê duyệt diễn ra như sau:

Bước 1: Thiết lập điều kiện phê duyệt.

Bước 2: Chọn tên người phê duyệt quy trình.

Bước 3:  Nhấn chuột vào ô Cập nhật thông tin, để thiết lập hành động sau mỗi lần phê duyệt.

Giao diện Cập nhật thông tin Tiềm năng hiển thị, bạn khai báo các thông tin, sau đó nhấn Đồng ý.

Để thiết lập hành động sau khi phê duyệt lần cuối, nhấn chuột vào Email thông báo.

Trên giao diện Email thông báo Khách hàng, bạn nhập các thông tin và chọn mẫu Email, sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 4: Thiết lập hành động sau khi bị từ chối (các bước thực hiện tương tự như bước 3), nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 24 Tháng Bảy, 2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Để lại bình luận