Truy vấn lịch sử truy cập

Cho phép kiểm tra lại lịch sử truy cập, cũng như các thao tác (thêm, sửa, xóa) được thực hiện trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN theo từng tài khoản (người dùng) đăng nhập cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện

Trên trang Wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống .

Chọn mục Nhật ký truy cập.

Kiểm tra được các thông tin: Thời gian, Đối tượng thao tác, Người dùng, Hành động, Mô tả và Địa chỉ IP. Các nhật ký gần nhất sẽ được xếp trên cùng.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan