1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Yêu cầu kiểm tra license HRM khi người dùng sử dụng các nghiệp vụ liên quan đến HRM trên CORE

Yêu cầu kiểm tra license HRM khi người dùng sử dụng các nghiệp vụ liên quan đến HRM trên CORE

Không cho phép khách hàng sử dụng các nghiệp vụ liên quan đến HRM trên Core nếu khách hàng không mua HRM hoặc HRM hết hạn.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R37 trở về trước: Người dùng vẫn có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ứng dụng Nhân sự ở trên Core khi chưa mua Nhân sự hoặc nghiệp vụ nhân sự hết hạn.

Từ phiên bản R37 trở đi: Khi khách hàng chưa mua nghiệp vụ nhân sự hoặc nghiệp vụ nhân sự đã hết hạn thì hệ thống sẽ cảnh báo khi khách hàng thao tác các nghiệp vụ sau:

  • Xem Biểu đồ nhân sự trên trang chủ AMIS.VN.
  • Các nghiệp vụ trên nhóm Nhân sự trên Trang tin của tôi (trừ nghiệp vụ tài sản).
  • Các thông tin hiển thị trên nhóm Thông báoTrang tin của tôi.
Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan