[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Khai báo các trang nội dung

Khai báo các trang nội dung

Hệ thống đã thiết lập sẵn các trang nội dung trên website căn cứ vào thông tin lính vực kinh doanh đã được người dùng chọn khi thiết lập mẫu cho website như: Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức, Liên hệ... tuy nhiên người dùng vẫn có thể khai báo bổ sung các trang nội dung khác hoặc sửa đổi lại các trang nội dung đã được hệ thống cung cấp sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
1. Tạo một trang nội dung mới
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:

  • Chọn phần Quản lý tin trang, tại phần quản lý danh sách trang nội dung, nhấn chuột phải và chọn chức năng Thêm mới:  • Sau khi khai báo xong nội dung chi tiết, nhấn Cất.
2. Xem trang nội dung được tạo
Sau khi tạo xong trang nội dung, người dùng có thể kiểm tra được thộng tin sau khi khai báo sẽ hiển thị như thế nào trên website của đơn vị bằng cách, tại phần quản lý danh sách trang nội dung, nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem trang:

Xem thêm