[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Lập kế hoạch làm việc của cá nhân

Lập kế hoạch làm việc của cá nhân

Trên tab Lịch làm việc người dùng có thể lập và quan lý các công việc cá nhân cần phải làm, các sự kiện sắp diễn ra phục vụ cho công tác nhắc nhở, cảnh báo khi thời hạn hoàn thành sắp đến hoặc sự kiện sắp diễn ra. Thông tin sau khi được lập sẽ được tự động lấy sang tab Lịch làm việc trên ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN.

1. Lập lịch làm việc
  • Chọn tab Lịch làm việc, sau đó chọn chức năng Thêm:
  • Sau khi khai báo xong thông tin nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới hòm thư của người vừa lập lịch.
2. Sửa/Xoá lịch làm việc
  •  Kích chọn lịch làm việc, nhấn chuột phải sau đó chọn  để sửa thông tin lịch làm việc; chọn  để xoá lịch làm việc khỏi danh sách


Xem thêm