[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Lập lịch làm việc cá nhân

Lập lịch làm việc cá nhân

Tab Lịch làm việc trên ứng dụng Công việc của phần mềm AMIS.VN cho phép tạo và quản lý các công việc cá nhân cần phải làm, các sự kiện sắp diễn ra phục vụ cho công tác nhắc nhở, cảnh báo tới người dùng. Thông tin được thiết lập tại đây sẽ được tự động lấy sang tab Lịch làm việc tương ứng trên trang Wall.

Tại đây có thể thực hiện các chức năng:
1. Thêm lịch làm việc
  • Chọn tab Lịch làm việc, sau đó chọn chức năng Thêm:
  • Sau khi khai báo xong thông tin nhấn Cất, hệ thống thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới hòm thư cá nhân của người dùng.


Xem thêm