[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Chức năng Lập lịch cho phép người dùng lập nhanh kế hoạch làm việc của cá nhân để cảnh báo, nhắc nhở khi cần và quản lý các công việc cần phải hoàn thành.
2. Các bước thực hiện
1. Khi đang thực hiện giao việc cho cho nhân viên cấp dưới trên tab Danh sách việc, chọn biểu tượng 

2. Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin công việc vừa giao sang tab Lịch làm việc (trên trang Wall và ứng dụng Công việc):Xem thêm