[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng hỗ trợ > Máy in ảo cho ứng dụng Nộp thuế

Máy in ảo cho ứng dụng Nộp thuế

Để phục vụ cho việc lập và nộp tờ khai thuế từ phần mềm HTKK của Tổng cục thuế trên ứng dụng Nộp thuế của hệ thống AMIS.VN, người dùng cần phải cài đặt máy in ảo theo các bước sau:
 • Bước 1: Cài đặt phần mềm hỗ trợ máy in ảo
  • Download bộ cài hỗ trợ máy in ảo trước khi cài đặt máy in ảo tại đây.
  • Sau khi kích chọn link download trên xuất hiện hộp thoại yêu cầu lưu bộ cài về máy:

  • Nhấn Save file, hệ thống tự động download bộ cài về máy tính của người dùng:

  • Kích chuột vào bộ cài để bắt đầu quá trình cài đặt:

  • Nhấn Run:
  • Nhấn Setup để bắt đầu quá trình cài đặt
 • Bước 2: Cài đặt máy in ảo
  • Download bộ cài máy in ảo CutePDF
  • Sau khi kích chọn link download trên xuất hiện hộp thoại yêu cầu lưu bộ cài về máy:
  • Nhấn Save file, hệ thống tự động download bộ cài về máy tính của người dùng:
  • Kích chuột vào bộ cài để bắt đầu quá trình cài đặt:
  • Nhấn Run:
  • Nhấn Next:
  • Tích chọn "I accept the terms in the License Agreement", sau đó nhấn Next:
  • Nhấn Next:
  • Nhấn Accept:
  • Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt:
  • Nhấn Yes để kết thúc quá trình cài đặt


Xem thêm