[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Nhắc nhở nhân viên hoàn thành tiến độ công việc

Nhắc nhở nhân viên hoàn thành tiến độ công việc

Để nhắc nhở nhân viên cập nhật hoặc hoàn thành công việc đã giao, quản lý có thể thực hiện chức năng nhắc việc trực tuyến thông qua cc bước sau:
  • Bước 1: Khai báo nội dung thông báo khi nhắc việc:
    • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên hệ thống Công việc, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Tùy chọn:

Người dùng có thể sử dụng một số trường trộn thông tin khi sử dụng soạn thảo nội dung thông báo như: người thực hiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
  • Bước 2: Nhắc nhân viên hoàn thành công việc được giao
  • Tại tab Danh sách việc của hệ thống ứng dụng Công việc, chọn công việc sắp đến hạn hoàn thành hoặc đã quá hạn hoàn thành mà nhân viên chưa báo cáo tiến độ.
  • Sau đó nhấn chọn biểu tượng hình cái chuông, hệ thống sẽ tự động sinh một phản hồi phía dưới công việc đã giao trên danh sách và gửi thư thông báo tới người được giao việc với nội dung đã được thiết lập ở bước trên.


Xem thêm