[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Nhận thông báo khi được giao việc

Nhận thông báo khi được giao việc

Sau khi công việc được giao, hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến công việc đã giao, hệ thống đều tự động gửi thư thông báo tới cho người được giao việc và những người liên quan. Để người được giao việc và người liên quan đến công việc nhận được thư thông báo của hệ thống, người dùng thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên hệ thống Công việc, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Tùy chọn:

  • Sau khi thiết lập chế động tự động nhận thư thông báo, mỗi khi người dùng giao việc, nhận việc hoặc hay đổi bất cứ thông tin gì liên quan đến công việc đã giao và được giao, hệ thống sẽ tự động gửi thư đến để thông báo cho người dùng biết.


Xem thêm